Deratizare

Firma Deratizare Timisoara

Operațiunea de deratizare are ca scop stârpirea șoarecilor și șobolanilor.

Deratizarea profesională se execută prin amplasarea de stații de intoxicare pe exteriorul suprafeței, dar și în interior, cu substanțe profesionale, capcane cu lipici, capcane metalice sau plastic.

Deratizare

De ce trebuie să facem deratizare?

   • În afara pagubelor economice, rozătoarele pot fi considerate ca purtători de germeni și vectori principali, în transmiterea a numeroase boli infecto-contagioase deosebit de grave, dintre care unele transmisibile la oameni, cum sunt: tularemia, trichineloza, leptospiroza, bruceloza, icterul infecțios, antraxul, rujetul, ricketsiozele, toxinfectiile alimentare, pseudopesta aviară, pesta porcină, turbarea, teniazele etc.

   • Prin particularitățile, mobilitatea și frecvența lor excesivă, rozătoarele reprezintă vectori permanenți și contribuie în mare masură la diseminarea pe scară largă a infecțiilor, la transportul și lărgirea focarelor naturale de boală.

Când și unde trebuie efectuată deratizarea?

   • Combaterea rozătoarelor trebuie efectuată pe tot parcursul anului și cu o intensitate mai mare primavara și toamna, când resursele de hrană din zona culturilor agricole se împuținează și temperaturile exterioare devin tot mai coborâte. Majoritatea rozătoarelor au regim variat de hrană, chiar omnivor, insușire care le permite să se adapteze ușor la cele mai diferite surse de hrană. În mediul urban, acolo unde rozătoarele se adaptează cu mare ușurintă se impune efectuarea permanentă de deratizări, mai ales în spațiile ce le oferă condiții prielnice de dezvoltare, cum ar fi: subsolurile tehnice ale clădirilor, rețelele de canalizare, depozitele alimentare, unitățile de producție alimentară sau farmaceutică, zonele de depozitare a deșeurilor, etc.

Mod de execuție:

   • Deratizarea se execută, prin mai multe metode, și de aceea soluția optimă se va stabili la fața locului de către unul din agenții noștri.

   • Lucrurile care permit dezvoltarea cuiburilor de rozătoare și care le atrag sunt: gunoaiele, resturile de hrană, mizeria, umezeala și mirosul. Șobolanii și șoarecii transmit boli periculoase precum: turbarea, trichineloza, toxiinfecțiile alimentare și antraxul.

   • Este important ca deratizarea să fie făcută în mod repetat pentru a nu favoriza formarea cuiburilor de șoareci, șobolani sau alte rozatoare. Pentru a nu recurge la deratizare trebuie să aveți grijă ca resturile menajere să nu fie lăsate mai mult de 24 de ore deoarece acestea atrag șobolanii sau șoarecii. O populație de șobolani deja formată poate aduce daune substanțiale întrucat aceștia devastează silozuri, ferme până la culturi intregi.

test

Enciclopedie Deratizare

Rozătoarele sunt un ordin de mamifere. Caracterizate prin lipsa caninilor și printr-o dezvoltare mare a incisivilor, cu ajutorul cărora pot roade. Ei sunt cei mai numeroși mamiferi, aproximativ o treime din numărul total. În această grupă se includ veverițele, șoarecii, șobolanii, castorii, țistarii, câinii de preerie și porcii de Guineea. Ele sunt animale ierbivore.
Șoarecii sunt animale rozătoare (Rodentia) din familia Muridae, din care fac parte ca. 37 de specii din care unele trăiesc în pădure iar altele ca șoarecele de casă trăiesc în apropierea omului.
Șobolanul este oricare dintre cele 56 de specii de rozătoare mici, omnivore, aparținând genului Rattus.

Recomandat este să se execute un proces de deratizare primavara, și unul toamna.